Termin dostawy

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia przez Sklep wynosi 3 dni robocze od dnia potwierdzenia wpływu wpłaty na konto bankowe.
2. Termin otrzymania paczki zależy od całkowitego czasu realizacji zamówienia, na który składają się:
  • czas potrzebny na wpłynięcie przelewu na nasze konto (niezależny od nas);
  • czas na przygotowanie i wysłanie paczki - zgodny z aktualnym terminem realizacji;
  • czas na dostawę - wg regulaminu Poczty Polskiej średnio od 1 do 3 dni roboczych w zależności od rejonu dostawy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo przedłużenia 3 dniowego terminu realizacji, w przypadku gdy nastąpią nieprzewidziane i niezawinione przez Sklep okoliczności. Klient zostanie o tym powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Wszystkie wysyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczką priorytetową lub kurierską (Pocztex). Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, przesyłka priorytetowa nie gwarantuje czasu dostawy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie paczek wynikające z winy Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych. Ceny paczek reguluje Cennik Usług Poczty Polskiej.
5. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę i dzień dostarczenia paczki, w tych sprawach prosimy kontaktować się z lokalnym Urzędem Pocztowym.
6. Wysyłki paczek odbywają się codziennie do południa, od poniedziałku do piątku.
7. W dniu wysyłki paczki z zamówieniem, Klient jest o tym informowany osobnym e-mailem, wysyłanym w godzinach wieczornych. Po otrzymaniu informacji, że paczka jest już w drodze, sugerujemy monitorowanie losów paczki w lokalnym Urzędzie Pocztowym, bowiem brak awizo w skrzynce nie zawsze oznacza brak paczki. Paczka może czekać na Państwa do odbioru w Urzędzie Pocztowym. W każdej chwili oferujemy numer nadania paczki.
8. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności listonosza lub urzędnika pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechaniczego przesyłki w trakcie transportu Klient ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi Poczty i spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego, który powinien zostać podpisany przez osobę doręczającą i adresata przesyłki. W sprawie dalszych losów uszkodzonej paczki prosimy o kontakt mailowy ze Sklepem.