Regulamin usługi Bon upominkowy

Przyjmowaniem, potwierdzaniem oraz realizacją bonów upominkowych w Sklepie mazidla.com zajmuje się Fundacja Polski Instytut Biochemii Stosowanej zwana w dalszej części Administratorem.
Dane Administratora:
Biochemia Stosowana Sp. z o.o.
ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań
NIP: PL 7831746496, REGON: 365299890, Nr KRS: 0000635218

§ 1. Korzystanie z serwisu
1. Każda osoba może przeglądać zasoby serwisu bez ograniczeń. Z chwilą złożenia zamówienia osoba taka staje się jego użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia.
2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności cywilno - prawnych.

§ 2. Składanie i realizacja zamówień
1. Płatność za złożone zamówienia na bony następuje wyłącznie z góry przelewem na konto lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU lub serwisu PayPal. Nie ma możliwości wysyłki bonów za pobraniem.
2. Wysyłka zamówionych bonów w wersji drukowanej na wskazany w zamówieniu adres następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony-priorytet) najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili zaksięgowania płatności.
3. Wysyłka zamówionych bonów w wersji elektronicznej następuje za pośrednictwem wiadomości email na wskazany w zamówieniu adres, najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili zaksięgowania płatności.
4. W jednym zamówieniu można zakupić dowolną ilość bonów o tym samym lub różnych nominałach.

§ 3. Wykorzystanie bonów
1. Bon jest do wykorzystania przez okres 6 miesięcy od dnia aktywacji. Za dzień aktywacji uważa się datę realizacji zamówienia na bon (status zamówienia WYSŁANE).
2. Ze względu na specyfikę systemu składania zamówień na bony i system późniejszej ich realizacji obowiązuje wymóg wykorzystania bonu od razu w całości.
3. W przypadku gdy wartość zakupionego towaru jest mniejsza od wartości bonu różnica przepada. Sklep nie wypłaca pieniędzy.
4. Łączna wartość zamówienia może przekroczyć wartość bonu upominkowego. Wówczas wartość bonu zostanie odjęta od łącznej kwoty zamówienia. Różnicę uiszcza (płatność przelewem lub kartą kredytową) osoba obdarowana.
5. Na wartość bonu składają się: koszt zakupionego towaru + koszt wysyłki wg aktualnego cennika Poczty Polskiej.
6. Robiąc zakupy z wykorzystaniem bonu NIE TRACISZ prawa do innych rabatów i promocji obowiązujących w Sklepie.
7. Wykorzystanie bonu następuje poprzez wpisanie jego kodu w polu znajdującym się w podsumowaniu zamówienia i wg załączonej instrukcji.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia kodu bonu osobom trzecim.

§ 4. Zwroty
1. Nabywcy przysługuje na żądanie zwrot kwoty za zakupiony bon pod warunkiem, że nie zostały dokonane żadne zakupy z wykorzystaniem bonu i nie stracił on ważności. Nie zwracamy częściowych kwot bonu, które zostały do wykorzystania. Nie zwracamy również kosztów usługi wysyłki w przypadku bonów w wersji drukowanej.
2. Osobie wykorzystującej bon przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny zgodnie z Regulaminem sklepu.