Jak przeliczyć ciężar na objętość danego półproduktu z uwzględnieniem jego ciężaru właściwego (lub nasypowego)?

Wzór:

    1 / ciężar właściwy (lub nasypowy) danego półproduktu x ciężar = objętość

np.
Jaką objętość w ml będą miały 3 gramy Ekstensyny-proteiny roślinne?
Dane:
ciężar właściwy Ekstensyny = 1,065 g/cm3 patrz Tabela ciężarów właściwych półproduktów
1cm3 = 1 ml

1/1,065 x 3= 3/1,065 = 2,82cm3 =2,82 ml

3 gramy Ekstensyny mają objętość 2,82 ml