Olej (Macerat) Marchwiowy

4,48  5,90 
cena obniżona: promocja Happy Hour - 15 Sierpnia 24%
Wybierz wariant:
Jeżeli chcesz poznać szczegóły, kliknij na jedną z poniższych zakładek:

Nazwa wg INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil; Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract (Daucus carota); Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil (Daucus carota); Beta-Carotene

Opis: Olejowy ekstrakt uzyskany z korzenia "Daucus carota L." w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.

Skład wg INCI (Łącznie z substancjami czynnymi, rozpuszczalnikami, konserwantami, antyoksydantami i innymi dodatkami):

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 95 - 99 %

Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract (Daucus carota) 0,1 – 2,0%

Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil (Daucus carota) 0,1 – 2,0%

Beta-Carotene 0,1 – 2,0%

Antyoksydanty:

Covi-ox (mix nat. tokoferoli d-delta, d-beta, d-gamma, d-alfa) 1%

Ascorbyl Palmitate 0,035%

Ekspresowe serum hialuronowo-aloesowe

Ekspresowe serum hialuronowo-ekstensynowe

Ekspresowe serum hialuronowo-jedwabne

Ekspresowe serum hialuronowo-witaminowe

Olejek myjący z Cromollientem

Olejek myjący na bazie oleju z dzikiej róży i oleju (maceratu) marchwiowego

Olejowa odżywka kokos + marchew

Regenerujące serum typu post-peel z colostrum - dla suchej cery

Substancje aktywne: prowitamina A (min. 3.500.000 U.I./kg), witaminy z grupy B, witaminy E, K, PP, związki mineralne (fosfor, kobalt, miedź, jod, żelazo, wapń), olejek eteryczny, pektyny, związki siarkowe, enzymy, cukry - zobacz: Techniczna Specyfikacja Produktu.
Aplikacjapreparaty do skóry regenerujące, nawilżające, przeciwstarzeniowe i posłoneczne oraz preparaty do przesuszających się włosów.
Sugerowane stężenie: produkty do ciała: 2-5 %; produkty do włosów: 1-3 %
Ciężar właściwy: 0,915 - 0,924 g/ml 
Stabilność: pomiędzy 4,0 - 7,0 pH
Rozpuszczalność: w tłuszczach.
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu, jednak w temperaturze nie niższej niż 10 st. C. Chronić przed dostępem bezpośredniego światła, powietrza i wilgoci.
Uwaga!: maceratu nie należy przechowywać w zbyt wysokiej temperaturze gdyż beta-karoten może ulec zbyt szybkiemu utlenieniu i produkt straci swój pierwotny kolor.

Aktualnie produkt dostępny w porcjach o następujących wielkościach:
(60g w butelce z zamknięciem z zakraplaczem "22" 10g, 30g,w butelce z zamknięciem z zakraplaczem18/2)
10 g (~10,8 ml), 30 g (~32,5 ml), 60 g (~65 ml), 120 g (~130ml), 500 g(~542 ml), 1500g (~1625 ml)

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

MACERAT Z MARCHWI

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1. NAZWA HANDLOWA: MACERAT Z MARCHWI
___________________________________________________________________________

2. SKŁAD

Olejowy ekstrakt uzyskany z korzenia "Daucus carota L." w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.

wg INCI: Sunflower (Helianthus annuus) Seed Oil (and) Carrot (Daucus carota sativa) Oil (and) Carrot (Daucus carota sativa) Extract (and) Beta-Carotene
___________________________________________________________________________
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
3.1. KONTAKT ZA SKÓRĄ: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.2. KONTAKT Z OCZAMI: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.3. WDYCHANIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.4. POŁKNIĘCIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
___________________________________________________________________________
4. PIERWSZA POMOC
4.1. KONTAKT ZE SKÓRĄ: Zmyć skórę wodą z mydłem. 
4.2. KONTAKT Z OCZAMI: Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
4.3. WDYCHANIE: 
4.4. POŁKNIĘCIE: W przypadku połknięcia dużych ilości lub wystąpienia niepożądanych objawów zwrócić się o pomoc lekarską.
___________________________________________________________________________
5. SPOSOBY GASZENIA POŻARU
Na zamkniętych obszarach używać aparatów oddechowych. Chłodzić zbiorniki wodą. Unikać wdychania oparów i dymów.

ŚRODKI GAŚNICZE: Suchy proszek, rozpylona woda, CO2
___________________________________________________________________________
6. PROCEDURY NA WYPADEK ROZLANIA LUB WYCIEKU
6.1. PROCEDURY CZYSZCZENIA: Nie próbować czyszczenia wycieku bez odpowiedniego sprzętu ochronnego (Sekcja 8).
6.2. EKOLOGICZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed skażeniem wody i ścieków.
Niewielkie rozlania zaadsorbować obojętnymi ciałami stałymi.
Powiadomić odpowiednie urzędy ochrony środowiska w przypadku dużych wycieków.
___________________________________________________________________________
7. MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
7.1. MANIPULOWANIE: Manipulować zgodnie z wypraktykowanymi zasadami dobrej higieny pracy i bezpieczeństwa.
7.2. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać chroniąc od światła w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10-25 oC.
___________________________________________________________________________
8. KONTROLA WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONA OSOBISTA 
8.1. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie jest konieczna.
8.4. OCHRONA CIAŁA: Nie jest konieczna.
8.5. OCHRONA OCZU: Nie jest konieczna.
___________________________________________________________________________
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Forma fizyczna: przezroczysta ciecz
Kolor: ciemno-czerwony
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie oparów: poniżej 5 mm Hg
Lepkość: -
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie
pH: -
Temperatura zapłonu: 310 oC
Granice wybuchu: -
Gęstość: < 1,000
Temperatura samozapłonu: 355 oC
___________________________________________________________________________
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. STABILNOŚĆ: Stabilny w normalnych warunkach.
10.2. WARUNKI DO UNIKANIA: Trzymać z dala od źródeł powodujących zapłon.
10.3. MATERIAŁY DO UNIKANIA: Unikać silnych utleniaczy, silnych zasad i metali.
10.4. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU:  Nie występują.
10.5. NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA: Nie występuje.
___________________________________________________________________________
11. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Niedostępne.
___________________________________________________________________________
12. ROZPATRYWANIE OKOLICZNOŚCI LIKWIDACJI PRODUKTU
13.1. PRODUKT: Produkt lub skażona woda nie muszą być traktowane jako niebezpieczne. Eliminować zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi.
13.2. REKOMENDOWANA METODA USUWANIA: Spalić zgodnie z przepisami prawa.
___________________________________________________________________________
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU Produkt nie jest niebezpieczny.
___________________________________________________________________________
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW  Piktogram z oznakowaniem niebezpieczeństwa nie jest wymagany.
___________________________________________________________________________
15. INNE INFORMACJE
Informacje próbujące opisać nasz produkt z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa, oparte są o naszą aktualną wiedzę i doświadczanie na podstawie godnych uznania źródeł. Powyższe informacje podajemy bez gwarancji dokładności wyrażonej lub ukrytej, oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty spowodowane postępowaniem, stosowaniem lub usuwaniem tego produktu.

Nr CAS: 84929-61-3; 8001-21-6; 7235-40-7

Sugerowane % stężenie: do ciała: 2- 5; do włosów: 1-3

SPECYFIKACJA ANALIZY

Forma fizyczna przezroczysta ciecz

Kolor ciemno-czerwony

Zapach charakterystyczny

Ciężar właściwy 20oC 0,915 - 0,924 g/ml

Rozpuszczalność                   nierozpuszczalny w wodzie

Stabilny przy pH pomiędzy 4,0 – 7,0

Liczba kwasowa   max. 1,0 mgKOH/g

Liczba zmydlenia 185,0 – 198,0 mgKOH

Liczba nadtlenkowa max. 5,0 meqO2/kg

Prowitamina A min. 3.500.000 U.I./kg

Metale ciężkie (j. Pb) mniej niż 20 ppm.

 

DANE DODATKOWE

Rozpuszczalność:

Woda

Etanol 20%

Etanol 50%

Glikol propylenowy

Sodium Laureth Sulfate

Mirystynian izopropylu

Olej słonecznikowy

Olej mineralny

N

N

N

N

N

MR

MR

MR

 

MR – mocno rozpuszczalny

WR – wolno rozpuszczalny

R – rozpuszczalny

TR – trochę rozpuszczalny

SR – słabo rozpuszczalny

BSR – bardzo słabo rozpuszczalny

N – nierozpuszczalny

 

Wskazówki dotyczące użycia:

Zgodnie z dostępnymi informacjami, nie zanotowano działań toksycznych w postaci podrażnienia skóry.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

Opis produktu

Nierafinowany olej uzyskany z korzenia świeżej marchwi zwyczajnej macerowanej w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.
Łączy w sobie cenne właściwości ekstrahowanej rośliny oraz słonecznikowego oleju bazowego, który charakteryzuje się wysoką zawartość kwasu linolowego (63%), lekką i nie pozostawiającą na skórze tłustego filmu konsystencją oraz niekomodogennością (nie powoduje powstawania zaskórników).
Macerat zawiera przede wszystkim karoteny, tokoferole i inne substancje rozpuszczalne w stadium olejowym.
Olej (macerat) z marchwi jest wykorzystywany w kosmetyce głównie z powodu bogactwa naturalnych karotenów, które stosuje się w preparatach przeciwstarzeniowych i nawilżających. 
Główna substancja czynna oleju, czyli prowitamina A (beta-karoten), która pod wpływem witaminy E przekształca się w skórze w witaminę A, pełni przede wszystkim funkcje regulacyjne i pomaga zachować dobrą kondycję skóry.
Normalizuje grubość i strukturę warstwy rogowej naskórka co prowadzi do wzmocnienia jego funkcji ochronnej i zmniejszenia TEWL. Poprawia stan tkanki łącznej skóry właściwej, a tym samym skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna oraz zmniejsza się ilość zmarszczek.
Systematyczna aplikacja maceratu marchwiowego zwiększa regenerację komórek skóry o 30% i powoduje znaczne wzmocnienie skóry właściwej.
Olej ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne, immunostymulujące, wygładzające, zmiękczające, brązujące, chroniące przed promieniami UV, przyspieszające gojenie drobnych zranień, oparzeń, owrzodzeń, czyraków, przewlekłych chorób skóry.
Aplikacja oleju z marchwi jest szczególnie zalecana w przypadku łagodzenia skutków poparzeń słonecznych.
Składniki oleju wykazują również działanie antyrodnikowe.

Przeczytaj:

Jaki olej zimnotłoczony jest odpowiedni dla Twojej skóry?

Jaki olej zimnotłoczony jest odpowiedni dla Twoich włosów?

Opinie o produkcie
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie
napisał/a:
Bardzo fajny produkt. Barwi skórę, nadając jej brązowego kolorytu (należy jednak uważać na to, by nie przesadzić). Może to być dobra alternatywa dla osób, które są wyglądać ''nieblado'' stosując bezpieczne dla skóry kosmetyk.
napisał/a:
Świetny produkt w świetnej cenie. Już jedna kropla poprawia koloryt skóry, doskonale nawilża i sprawia, że skóra wygląda pięknie. Trzeba tylko uważać, żeby nie przedobrzyć. Efekt jest prawie całkowicie zmywalny, ale jest to naturalna alternatywa dla samoopalających kosmetyków poprawiających koloryt skóry. Następnym razem kupię większą butelkę i będę mieszać z balsamem do ciała.
napisał/a:
Świetny macerat. Stosuję go dodając parę kropli do: szamponu- włosy jakby gęstsze i miękkie w dotyku
balsamu do ciała- po zastosowaniu niebywały kolor skóry (niestety nie utrzymuje się długo)
Dodaję także 1 kropelkę do kremu na twarz- idealny zamiast podkładu...a wcale nie widać żadnych plam i nierówności. Gorąco polecam!
napisał/a:
bardzo fajny macerat. Dodaję go niemal do wszystkiego (krem do twarzy, do ciała, mleczka do demakijażu). Skóra nabiera fajnego kolorku (pod warunkiem że nie przesadzi się z ilością macerata- wtedy możemy być pomarańczowe) polecam wszystkim!
napisał/a:
Bez tego maceratu nie obejdzie się już żadne moje olejowe mazidełko! Dodaję kilka kropelek zarówno do olejowych odżywek do włosów, jak i do miksturek kładzionych na twarz.
Naprawdę polecam ten macerat (zwłaszcza że cena jest bardzo atrakcyjna)
napisał/a:
Z pewną nieśmiałością podchodziłam do tego maceratu, ale próbka, którą otrzymałam, przekonała mnie do niego w 100%. Dodałam go do seum z witaminą C i dopiero po kilku godzinach zorientowałam się, że moja twarz ma troszkę inny kolor niż ręce. Postanowiłam więc aplikować sobie to cudo na całe ciało. Kilka ropelek powędrowało więc do pozostałych moich mazideł. Skóra jest delikatnie zabarwiona, sprawia wrażenie zdrowszej. Nie ma efektu sztuczności.
napisał/a:
jeden z wielu już moich niezbędników. (kiedy czekałam na jego dostawę, widziałam różnicę w stanie skóry. Dodaję 1-3 krople praktycznie do wszystkich formulacji z fazą olejową; nie daje mi to efektu chorej na żółtaczkę, ale ładny koloryt, zmywalny; no i przede wszystkim - efekty są takie jak obiecują po piciu soku z marchwi(ja ich nie widziałam nigdy:(- wygładzona, zdrowsza,bardziej odżywiona, po prostu ładniejsza skóra;
napisał/a:
Jeden z najlepszych maceratów. Odżywczy i kojący. Ponieważ mocno barwi skorę nie dodaję go do kremów czy serów ale jest podstawowym olejowym składnikiem do różnych maseczek. Moim osobistym hitem jest maseczka spirulinowa wzbogacona maceratem marchwiowym. Wrażenia kolorystyczne niepowtarzalne...ale efekty również :)Osoby o słabszych nerwach lepiej niech nie próbują ;)tym bardziej , że kolorek (szczególnie na szyi i dekolcie) lubi pozostać na dłużej ...za to po zmyciu - skóra aksamit ....
Szczególnie polecam do skóry zmęczoneji "dojrzałej&quo t;.

P.S.
zalecam przetestować przed tak ekstremalnym zastosowaniem jak maseczka - podatności skóry na ten kolorek...żeby na drugi dzien nie straszyć :D
napisał/a:
wykorzystalam w olejowym smarowidle do ciala - skora wyglada naprawde korzystniej, na pewno nie sztucznie. jako skladnik w odzywce do wlosow - rzecz oczywista - doslownie miod na moje rude klaki ;) super
napisał/a:
Bardzo fajny macerat :) Odrobina w olejowej masce do włosów nadaje rudawe refleksy (mam mysie, a przy każdej wizycie u fryzjera robię inny balejaż). Kropla w serum czy kremie nadaje skórze zdrowy koloryt - mam nadzieję, że nie tylko to, ale z uwagi na kolor trudno sprawdzić właściwości maceratu solo :)
Pokazuje 1-10 z 10 opinii