Ocet Ziołowy

24,87 
Wybierz wariant:
Jeżeli chcesz poznać szczegóły, kliknij na jedną z poniższych zakładek:

Nazwa wg INCI: Acetum (Vinegar); Glycerin; Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract; Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract; Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract; Thymus Vulgaris (Thyme) Extract

Opis: ekstrakt uzyskany w wyniku maceracji w medium ocet jabłkowy/gliceryna (50:50) następujących, aromatycznych roślin o właściwościach leczniczych: LAWENDA, ROZMARYN, SZAŁWIA i TYMIANEK.

Skład wg INCI (Łącznie z substancjami czynnymi, rozpuszczalnikami, konserwantami, antyoksydantami i innymi dodatkami):

Acetum (Vinegar) 40 – 60 %

Glycerin 40 - 60 %

Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract 1,0 –3,0 %

Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract 1,0- 3,0 %

Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract 1,0 –3,0%

Thymus Vulgaris (Thyme) Extract 1,0 – 3,0%

Konserwanty:

Imidazolidinyl Urea 0,3%

Płukanka z octem ziołowym

Tonik lawendowy z octem ziołowym

Substancje aktywne: olejki eteryczne ( borneol, linalol, geraniol, alfa-tujon, beta-tujon), flawonoidy (luteolina, apigenina); trójterpeny (kwas ursolowy, kwas rozmarynowy, kwas oleanolowy), kwasy fenolowe (chlorogenowy, kofeinowy) - szczegóły patrz: Techniczna Specyfikacja Produktu.
Aplikacja: toniki i preparaty odświeżające, kosmetyki do oczyszczania twarzy, produkty po-słoneczne, opóźniające procesy starzenia, produkty do włosów o właściwościach wzmacniających i kondycjonujących, nadające miękkość, chroniące przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Zobacz przepis na Płukankę z octem ziołowym.
Sugerowane stężenie: 1-12%
Ciężar właściwy1,144 g/ml
pH: 3,7
Zawartość kwasu octowego: 3,8 %
Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym i glikolu propylenowym.
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC. Chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

1.1. NAZWA HANDLOWA: OCET ZIOŁOWY

SKŁAD

Ekstrakt uzyskany w wyniku maceracji w medium ocet jabłkowy/gliceryna (50:50) następujących, aromatycznymi roślin o właściwościach leczniczych: LAWENDA, ROZMARYN, SZAŁWIA i TYMIANEK.

Składnik % CAS NO INCI Kwas octowy 3,8 64-19-7 ACETUM

___________________________________________________________________________
IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
3.1. KONTAKT ZA SKÓRĄ: PODRAŻNIENIE SKÓRY: może powodować podrażnienia.
3.2. KONTAKT Z OCZAMI: PODRAŻNIENIE OCZU: może powodować podrażnienie oczu.
3.3. WDYCHANIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.4. POŁKNIĘCIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem
___________________________________________________________________________
PIERWSZA POMOC
4.1. KONTAKT ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. Zmyć skórę wodą z mydłem. 
4.2. KONTAKT Z OCZAMI: Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z lekarzem.
4.3. WDYCHANIE: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.
4.4. POŁKNIĘCIE: Podać 1-2 szklanki mleka do wypicia. Nie prowokować wymiotów.
___________________________________________________________________________
SPOSOBY GASZENIA POŻARU
ŚRODKI GAŚNICZE: Suchy proszek, rozpylona woda, CO2 , piana typu alkoholowego
___________________________________________________________________________
PROCEDURY NA WYPADEK ROZLANIA LUB WYCIEKU
6.1. PROCEDURY CZYSZCZENIA: 
Nie próbować czyszczenia wycieku bez odpowiedniego 
sprzętu ochronnego (rozdz. 8).
6.2. EKOLOGICZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed skażeniem wody i ścieków.
Niewielkie rozlania zaadsorbować obojętnymi ciałami stałymi.
Powiadomić odpowiednie urzędy ochrony środowiska w przypadku dużych wycieków.
___________________________________________________________________________
MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
7.1. MANIPULOWANIE: Manipulować zgodnie z wypraktykowanymi zasadami dobrej higieny pracy i bezpieczeństwa.
Unikać rozlania oraz kontaktu ze skórą i oczami.
7.2. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać chroniąc od światła w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej (15-25 oC).
___________________________________________________________________________
KONTROLA WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONA OSOBISTA
8.1. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Zapewnić odpowiednią wentylację
8.4. OCHRONA CIAŁA: Rękawice ochronne.
8.5. OCHRONA OCZU: Okulary ochronne, ekran ochronny.
___________________________________________________________________________
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Forma fizyczna: przezroczysta ciecz
Kolor: brązowy
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie oparów: poniżej 5 mm Hg
Lepkość: -
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie
pH: < 7,5 w ustalonych granicach bezpiecz.: 2-11,5 (zgodnie 
z 92/9/CEE część B.4, OCDE nr 404, 17/07/92)
Temperatura zapłonu: 105 °C
Granice wybuchu: granice zapłonu (% obj. w powietrzu): 
dolna: 2.6 górna: 12.6
Gęstość: > 1.000
Temperatura samozapłonu: 400 °C
___________________________________________________________________________
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. STABILNOŚĆ: Stabilny w normalnych warunkach.
10.2. WARUNKI DO UNIKANIA: Trzymać z dala od źródeł powodujących zapłon.
10.3. MATERIAŁY DO UNIKANIA: Silne utleniacze, zasady i metale.
10.4. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Tylko w wysokich temperaturach może wydzielać drażniące opary.
10.5. NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA: Nie występuje.
___________________________________________________________________________
11. INFORMACJE EKOLOGICZNE Niedostępne.
___________________________________________________________________________
12. ROZPATRYWANIE OKOLICZNOŚCI LIKWIDACJI PRODUKTU
12.1. PRODUKT: Produkt lub skażona woda nie muszą być traktowane jako niebezpieczne. Eliminować zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi.
12.2. REKOMENDOWANA METODA USUWANIA: Brak.
___________________________________________________________________________
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU Produkt nie jest niebezpieczny.
___________________________________________________________________________
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW Symbol Zagrożenia: "Xi", podrażniający
Ryzyko:
R: 36/38 Podrażniający oczy i skórę. 
Bezpieczeństwo:
S: 24/25-26 Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
W przypadku kontaktu z oczami, spłukać natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
___________________________________________________________________________
15. INNE INFORMACJE
Informacje próbujące opisać nasz produkt z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa, oparte są o naszą aktualną wiedzę i doświadczanie na podstawie godnych uznania źródeł. Powyższe informacje podajemy bez gwarancji dokładności wyrażonej lub ukrytej, oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty spowodowane postępowaniem, stosowaniem lub usuwaniem tego produktu.

Nr CAS: 90132-02-8; 56-81-5; 90063-37-9; 84604-14-8; 84082-79-1; 84929-51-1

Sugerowane % stężenie: 1-12

SPECYFIKACJA ANALIZY

Forma fizyczna przezroczysta ciecz

Kolor brązowy

Zapach charakterystyczny

Ciężar właściwy 20oC 1,144 g/ml

Rozpuszczalność               rozpuszczalny w wodzie

pH 3,7

Zawartość kwasu octowego 3,8 %

Bakterie tlenowe max. 100 ufc/g

Drożdże i pleśnie max. 10 ufc/g

Zarazki chorobowe wolne w 1g ufc/g

Metale ciężkie (j. Pb) mniej niż 20 ppm.

 

DANE DODATKOWE

Rozpuszczalność:

Woda

Etanol 20%

Etanol 50%

Glikol propylenowy

Sodium Laureth Sulfate

Mirystynian izopropylu

Olej słonecznikowy

Olej mineralny

MR

MR

MR

MR

MR

N

N

N

 

MR – mocno rozpuszczalny

WR – wolno rozpuszczalny

R – rozpuszczalny

TR – trochę rozpuszczalny

SR – słabo rozpuszczalny

BSR – bardzo słabo rozpuszczalny

N – nierozpuszczalny

Wskazówki dotyczące użycia:

Może powodować podrażnienie skóry i oczu.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

Opis produktu

Ekstrakt uzyskany w wyniku maceracji w medium ocet jabłkowy/gliceryna (50:50) następujących, aromatycznych roślin zielnych typowych dla obszaru śródziemnomorskiego o właściwościach leczniczych: lawenda, rozmaryn, szałwia i tymianek.
Lawenda zawiera olejki eteryczne (linaool, geraniol, borneol i ich estry), flawonoidy (luteolina) i kwas ursolowy.
Działa antyseptyczne, antybakteryjne, dezynfekująco, przeciwzapalnie i odświeżająco. Regeneruje tkanki oraz pobudza krążenie krwi. Pomaga przy leczeniu ran, oparzeń, poparzeń słonecznych, łupieżu oraz łagodzi swędzenie skóry.
Rozmaryn zawiera kwasu rozmarynowy, trójterpeny (karnozol, kwas karnozolowy, kwas ursolowy) i flawonoidy (apigenina i luteolina).
Działa przeciwzapalnie, tonizująco, ściągająco, ujędrniająco, odswieżająco, bakteriobójczo (paciorkowce i gronkowce). Pobudza krążenie krwi, wzmacnia i odżywia cebulki włośow, pobudza porost włosów, nadaje im połysk oraz działa silnie przeciwłupieżowo.
Szałwia zawiera olejki eteryczne (alfa-tujon i beta-tujon), trójterpeny (kwas ursolowy i oleanowy), kwas rozmarynowy oraz flawonoidy (luteolina, apigenina i ich glukozydy).
Działa ściągająco, dezynfekująco, kojąco, przeciwzapalnie i odkażająco. Przeciwdziała wypadaniu włosów, zbytniemu przetłuszczaniu się skóry i włosów, zwęża ujścia gruczołów łojowych. 
Tymianek zawiera flawonoidy (apigenina i luteolina), liczne flawony, flawanony i flawonole, kwasy fenolowe (kwas chlorogenowy, kwas kofeinowy), garbniki i trójterpeny (ursolowy i oleanolowy).
Działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, łagodzi podrażnienia oraz zapobiega wypadaniu włosów.

Ocet ziołowy łączy w sobie właściwości substancji aktywnych zawartych w wyżej wymienionych roślinach, z delikatnie złuszczającym i wspomagającym ich przenikanie działaniem octu jabłkowego, którego składnikiem jest zaliczany do alfahydroksykwasów kwas jabłkowy oraz nawilżającym działaniem gliceryny.
Ocet dzięki obecności flawonoidów wykazuje działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i antyalergiczne. Olejki eteryczne obecne w tej grupie roślin działają jako substancje przeciwbakteryjne i są odpowiedzialne za zapach końcowego produktu.
Tradycyjnie, ocet stosowany jest jako doskonały składnik płukanek do włosów pomagających w usuwaniu środków pieniących i nadających włosom połysk, miękkość oraz ułatwiających
rozczesywanie. Płukanka wtarta w skórę głowy łagodzi stany zapalne, świąd, likwiduje łupież oraz wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu.
Stosowany jest również do pielęgnacji ciała w celu usunięcia zmęczenia
oraz do twarzy jako środek tonizujący, delikatnie złuszczający oraz depigmentujący.

Wskazówki dotyczące użycia:

Może powodować podrażnienie skóry i oczu.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.


Piśmiennictwo:
Composition and antimicrobial properties of essential oils of four Mediterranean Lamiaceae.
 

 

Opinie o produkcie
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie
napisał/a:
świetny produkt, łączę go z witaminą B3 i ekstraktem z żeń- szenia wcieram w skórę głowy. Włosy przestały wypadać, mniej się przetłuszczają, są błyszczące
napisał/a:
Ja równiez nie spłukuję tej plukanki. Stosuje to jako last odzywke. Jestem bardzo zadowolona i produkt ten na stałe znajduje sie w moim przyborniku kosmetycznym:)
napisał/a:
Dla mnie to HIT! Włosy pięknie się błyszczą, są mięciutkie w dotyku, dobrze się układają i przestały mi tak wypadać jak oszalałe :) Przebił nawet serum z kreatyną i jedwabiem. To będzie miłość na lata :) A zapaszek ... szybko znika. Ah i jeszcze jedno, ja nie spłukuje :)
napisał/a:
swietny srodek do plukania wlosow, wlosy po nim blyszczace,miekkie, skora nie swedzi, bede go uzywac stale
Pokazuje 1-4 z 4 opinii