Nota prawna

 
Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie, zostały podane właściwie, ostateczne decyzje o doborze składników i receptur kosmetycznych spoczywają na Kliencie. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu internetowego nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy w zakresie warunków i metod użycia naszych produktów, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków rękojmi oraz gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu NIE są wskazane do użytku wewnętrznego.
Żadna część tego serwisu nie może być publikowana bez pisemnej zgody wydawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego.