Ekstrakt Z Rozmarynu 4,5-6%

9,00  11,84 
cena obniżona: promocja Happy Hour - 15 Sierpnia 24%
Wybierz wariant:
Jeżeli chcesz poznać szczegóły, kliknij na jedną z poniższych zakładek:

Nazwa wg INCI: Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract

Opis: Standaryzowany suchy ekstrakt z rozmarynu zawierajacy 4,5-6% karnozolu

Skład wg INCI (Łącznie z substancjami czynnymi, rozpuszczalnikami, konserwantami, antyoksydantami i innymi dodatkami):

Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract 100%

Antyoksydacyjne serum z ekstraktem z rozmarynu - dla wszystkich rodzajów cer

Substancje aktywne: olejek eteryczny (1 - 2%); flawonoidy (luteolina i glikozydy
apigeniny); kwas rozmarynowy; karnozol; kwas karnozolowy; rozmanol; kwas rozmanolowy; difenol rozmarynowy; kwas ursolowy.
Szczegóły patrz: Techniczna Specyfikacja Produktu.
Aplikacja: sera, kremy i toniki antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe dla cery dojrzałej; preparaty antybakteryjne i przeciwzapalne dla osób z tłustą i trądzikową cerą; preparaty posłoneczne i anty-cellulit; wzmacniające sera i odżywki do włosów.
Sugerowane stężenie: 0,5%
Ciężar właściwy: 0,42 g/ml
Rozpuszczalność: w alkoholu 95% (spirytusie)
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętych pojemnikach w lodówce.
Chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

Produkt dostępny w porcjach o następujących wielkościach:
5 g, 10 g

  • przeciwzapalne i antybakteryjne
  • pobudzające krążenie krwi
  • odświeżające i dezynfekujące
  • ujędrniające
  • przeciwzmarszczkowe - stymuluje syntezę kolagenu
  • antyoksydacyjne
  • wzmacnia i odżywia cebulki włosów
  • pobudza porost włosów oraz nadaje im połysk
  • działa przeciwłupieżowo

Nr CAS: 84604-14-8
Sugerowane % stężenie: 0,02 – 0,5

SPECYFIKACJA ANALIZY

Forma fizyczna

proszek

Kolor

żółty

Zapach

charakterystyczny

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie

Bakterie tlenowe

max. 1000 ufc/g

Drożdże i pleśnie

max. 10 ufc/g

Zarazki chorobowe

wolne w 1g ufc/g

Metale ciężkie (j. Pb)

mniej niż 20 ppm.

 

DANE DODATKOWE
Rozpuszczalność:

Woda

Etanol 20%

Etanol 50%

Glikol propylenowy

L.E.S. NA
28 %

Mirystynian izopropylu

Olej słonecznikowy

Olej mineralny

N

N

BSR

TR

BSR

N

BSR

N


MR – mocno rozpuszczalny
WR – wolno rozpuszczalny
R – rozpuszczalny
TR – trochę rozpuszczalny
SR – słabo rozpuszczalny
BSR – bardzo słabo rozpuszczalny
N – nierozpuszczalny

Wskazówki dotyczące użycia:

Zgodnie z dostępnymi informacjami, nie zanotowano działań toksycznych w postaci podrażnienia skóry.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

STANDARYZOWANY EKSTRAKT Z ROZMARYNU

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
1.1. NAZWA HANDLOWA: EKSTRAKT Z ROZMARYNU
__________________________________________________________________
2. SKŁAD
Standaryzowany suchy ekstrakt z rozmarynu zawierający 4,5 - 6,0% karnozolu

INCI: Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
__________________________________________________________________
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
3.1. KONTAKT ZA SKÓRĄ: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.2. KONTAKT Z OCZAMI: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.3. WDYCHANIE: Długotrwałe i powtarzające się wdychanie pyłu lub aerozolu może spowodować u osób wrażliwych tymczasową reakcję alergiczną (objawy podobne do kataru siennego lub astmy).
3.4. POŁKNIĘCIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
__________________________________________________________________
4. PIERWSZA POMOC
4.1. KONTAKT ZE SKÓRĄ: Zmyć skórę wodą z mydłem. 
4.2. KONTAKT Z OCZAMI: Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
4.3. WDYCHANIE: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. 
4.4. POŁKNIĘCIE: W przypadku połknięcia dużych ilości lub wystąpienia niepożądanych objawów zwrócić się o pomoc lekarską.
__________________________________________________________________
5. SPOSOBY GASZENIA POŻARU
Środki gaśnicze:
Gaśnica proszkowa
Piana typu alkoholowego
Rozpylona woda, CO2 
__________________________________________________________________
6. PROCEDURY NA WYPADEK ROZLANIA LUB WYCIEKU
6.1. PROCEDURY CZYSZCZENIA: 
Nie próbować czyszczenia wycieku bez odpowiedniego 
sprzętu ochronnego (Sekcja 8).
Unikać wzbudzania pyłu. 
Zapewnić odpowiednią wentylację
6.2. EKOLOGICZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed skażeniem wody i ścieków.
Powiadomić odpowiednie urzędy ochrony środowiska w przypadku dużych wycieków.
________________________________________________________________
7. MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
7.1. MANIPULOWANIE: Manipulować zgodnie z wypraktykowanymi zasadami dobrej higieny pracy i bezpieczeństwa.
7.2. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać chroniąc od światła w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10-25 oC.
__________________________________________________________________
8. KONTROLA WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONA OSOBISTA
8.1. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Standardowa maska. Zapewnić odpowiednią wentylację.
8.2. OCHRONA CIAŁA: Nie jest konieczna.
8.3. OCHRONA OCZU: Okulary ochronne, osłona.
__________________________________________________________________
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:
Forma fizyczna: proszek
Kolor: żółty
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie oparów: poniżej 5 mm Hg
Lepkość: -
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie
pH: -
Temperatura zapłonu: -
Granice wybuchu: -
Gęstość: -
Temperatura samozapłonu: -
__________________________________________________________________
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. STABILNOŚĆ: Stabilny w normalnych warunkach.
10.2. WARUNKI DO UNIKANIA: Trzymać z dala od źródeł powodujących zapłon.
10.3. MATERIAŁY DO UNIKANIA:  Unikać kontaktu ze środkami silnie utleniającymi i kwasowymi.
10.4. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Nie występują.
10.5. NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA: Nie występuje.

__________________________________________________
11. INFORMACJE EKOLOGICZNE  Niedostępne.
__________________________________________________________________
12. ROZPATRYWANIE OKOLICZNOŚCI LIKWIDACJI PRODUKTU
__________________________________________________________________
13.1. PRODUKT: Produkt lub skażona woda nie muszą być traktowane jako niebezpieczne.
Eliminować zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi.
13.2. REKOMENDOWANA METODA USUWANIA: Spalić zgodnie z regulacjami prawa. 
__________________________________________________________________
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU: Produkt nie jest niebezpieczny.
__________________________________________________________________
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW: Piktogram z oznakowaniem niebezpieczeństwa nie jest wymagany.
__________________________________________________________________
INNE INFORMACJE
Informacje próbujące opisać nasz produkt z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa, oparte są o naszą aktualną wiedzę i doświadczanie na podstawie godnych uznania źródeł. Powyższe informacje podajemy bez gwarancji dokładności wyrażonej lub ukrytej, oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty spowodowane postępowaniem, stosowaniem lub usuwaniem tego produktu.

Opis produktu

Suchy ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis) standaryzowany na zawartość karnozolu - 4,5 - 6%.

Rozmaryn jest wiecznie zielonym krzewem o aromatycznych liściach. Jego ojczyzną są kraje śródziemnomorskie. Nazwa rośliny pochodzi od łacińskich słów ros - rosa i marinus - morski. Rzymianie nazywali rozmaryn kwiatem morza. Dla marynarzy był zwiastunem lądu, bo jego zapach można było wyczuć na morzu wcześniej niż dostrzec brzeg. Historia rozmarynu sięga czasów starożytnych. Był to krzew kultowy w obrzędach religijnych Greków i Rzymian. Wyplatane z niego wieńce i girlandy zawieszano w domach, aby zapobiegały chorobom i odstraszały insekty. W średniowieczu, w czasie epidemii noszono gałązki rozmarynu i wąchano je, przechodząc przez zakażone miejsca. W pokoju chorego rozrzucano gałązki na podłodze albo palono łodygi, aby odkazić pomieszczenie. Był głównym składnikiem pierwszych w średniowieczu perfumów, nazwanych "Wodą Królowej Węgier", na cześć węgierskiej królowej Elżbiety, która zażywała kąpieli w rozmarynie i dożyła późnej starości podziwiana za doskonałe zdrowie i urodę.

W Polsce rozmaryn był symbolem wiernej miłości. Jego gałązki wplatano do wianka panny młodej. Obecnie jest bardzo cenionym i powszechnie wykorzystywanym składnikiem preparatów kosmetycznych.

Dzięki obecności kwasu karnozowego i karnozolu - diterpenów trójcyklicznych występujących wyłącznie w rozmarynie i odpowiadających za ponad 90% jego ogólnej zdolności przeciwutleniającej - ekstrakt jest silnym przeciwutleniaczem.

Ponadto, dzięki obecności związków terpenowych (karnozol, kwas karnozolowy, rozmanol, kwas rozmanolowy, difenol rozmarynowy czy kwas ursolowy), wykazuje działanie pobudzające krążenie, jest więc bardzo dobrym i wspomagającym dodatkiem do preparatów anty-cellulit. Zawarty w rozmarynie kwas ursolowy i kwas oleanowy wykazują pozytywny wpływ na barierę ochronną skóry i ograniczają przeznaskórkową utratę wody, a także stymulują rozwój kolagenu. Kwas rozmarynowy natomiast wykazuje wysoką biozgodność oraz bardzo dobrą przenikalność przez naskórek (wyższa z roztworów alkoholowych niż wodnych).

Wskazówki dotyczące użycia:

Zgodnie z dostępnymi informacjami, nie zanotowano działań toksycznych w postaci podrażnienia skóry.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

Piśmiennictwo:

Remembering rosemary. 
Rosemary - Leslie Baumann 
Inhibition of skin tumorigenesis by rosemary and its constituents carnosol and ursolic acid. 
Pharmacology of rosemary (Rosmarinum officinalis Linn.) and its therapeutic potentials.

Biochemical studies of a natural antioxidant isolated from rosemary and its application in cosmetic dermatology.
Natural antioxidants: sources, effects and applications.
Inhibition of lipid peroxidation and superoxide generation by diterpenoids from Rosmarinus officinalis.
Antioxidant mechanism of carnosic acid: structural identification of two oxidation products.
Photoprotective potential of lycopene, beta-carotene, vitamin E, vitamin C and carnosic acid in UVA-irradiated human skin fibroblasts.
Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis.

Opinie o produkcie
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie
napisał/a:
Lubię serum antyoksydacyjne z tym ekstraktem za jego delikatność i zapach. O efektach trudno mówić, mam nadzieję, że będą:)
Pokazuje 1-1 z 1 opinii