Aromat Wiśnia

5,13  6,03 
cena obniżona: promocja Happy Hour - 15 Sierpnia 15%
Wybierz wariant:
Jeżeli chcesz poznać szczegóły, kliknij na jedną z poniższych zakładek:

Aromat o smaku i zapachu wiśni  na bazie glikolu propylenowego USP/EP 99,93%.

Charakteryzuje się mocnym stężeniem i jest w pełni klarowny o barwie jasnożółtej.

Deklaracje jakościowo-zdrowotne:

Aromaty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1092), a w szczególności określonych w załączniku do Rozporządzenia dopuszczalnym poziomom zawartości pochodzących z aromatów substancji aktywnych i składników aromatyzujących mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka.

Aromaty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych.

Aromaty nie zawierają BHT/BHA i przeciwutleniaczy.

Aromaty nie zawierają składników GMO pochodzących z surowców genetycznie modyfikowanych - Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE nr L 268).

Aromaty nie zawierają składników poddanych radiacji (promieniowaniu jonizującemu), określonych w Dyrektywie 2000/13/EC oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniami jonizującymi (Dz. U. nr 121, poz. 841).

Aromaty nie zawierają składników alergennych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. załącznik nr 1 (Dz. U. nr 137, poz. 966).

4. Dozowanie

Quantum satis (w ilości najmniejszej, niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego).

Opis produktu

SPECYFIKACJA ANALIZY

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji: Wynik
Zawartość glikolu propylenowego (USP), % (m/m) >=99,8 99,93
Kwasowość (USP), ml 0,1N NaOH/10ml <=0,2 0,02
Zawartość chlorków (USP), % (m/m) <=0,007 odpowiada
Zawartość metali ciężkich (USP), ppm <=5,0 odpowiada
Identyfikacja IR (USP) zgodna z wzorcem odpowiada
Zawartość lotnych zanieczyszczeń organicznych (USP) spełnia wymagania USP odpowiada
Pozostałość po prażeniu (USP), mg/50g <=3,500 0,48
Gestość w 20o C (USP), g/cm3 1,035 - 1,037 1,036
Kwasowość (EP), ml 0,1N NaOH/10ml <=0,05 odpowiada
Temperatura wrzenia (EP), oC 184-189 185,6
Barwa (EP) spełnia wymagania EP odpowiada
Zawartość metali ciężkich (EP), ppm <=5,0 odpowiada
Gęstość względna 20/20 oC (EP) 1,035 - 1,040 1,039
Zawartość wody (EP), %(m/m) typ 0,2 0,003
 
Opinie o produkcie
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii